Kvalitet

För oss är det viktigaste måttet på kvalitet att alltid i rätt tid leverera produkter och tjänster som motsvarar våra kunders förväntningar och ställda krav. Detta är vad vi ständigt strävar efter och har därför fastställt ett antal riktlinjer för att åstadkomma detta:

  • Leverera produkter och tjänster med hög och jämn kvalitet
  • Håll en hög servicegrad
  • Håll ständigt personalens kompetens och utbildning på en hög och aktuell nivå
  • Sträva alltid efter att förbättra kvaliteten på arbetet


Framgångsrikt tillämpats dessa på samtliga av företagets produkter och tjänster. Dessutom sker konstant utvärdering och utveckling för att säkerställa att vårt arbete och våra arbetsmetoder alltid håller en hög klass.